Blog — 25/01/2014 at 15:29

Maatregelen moeten overlast veehouderij wegnemen

door

Goed nieuws voor wandelaars in De Kempen en De Peel. Er worden passende maatregelen genomen die ervoor moeten gaan zorgen dat veehouderijen in urgentiegebieden in De Peel en De Kempen in 2020 geen overlast meer veroorzaken. Deze afspraak is gemaakt door de provincie, de ZLTO, de Brabantse Milieufederatie, de Provinciale Raad Gezondheid, GGD’s en Brabantse gemeenten.

In de urgentiegebieden hebben bewoners last van geurhinder, is de hoeveelheid fijn stof te hoog en de beleefde kwaliteit van de woonomgeving is onder de maat. Om dit op te lossen gaan gemeenten samen met boeren, burgers en banken een plan van aanpak schrijven om de overlast uit te bannen.

Geen groei veestapel

Het is nog niet duidelijk welke gebieden precies worden aangemerkt als urgentiegebied. Dit moet in de zomer bepaald zijn. Zolang daarover geen beslissing is gevallen, mag de veestapel in urgentiegebieden niet meer groeien. Ook het aantal koeien van melkveehouderijen dichtbij dorpskernen en natuurgebieden was een issue, maar hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. Wel moet een veehouder aantonen dat zijn bedrijf grondgebonden is als hij zich verder wil ontwikkelen. In de komende weken neemt Provinciale Staten besluiten over strengere regels voor veehouders.